Grad Bihać

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi u okviru programa ReLOaD2

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi u okviru programa ReLOaD2

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja grada Bihaća da prisustvuju Javnoj raspravi o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva Grada Bihaća za OCD-e za 2021. godinu u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici, u srijedu, 15.12.2021. godine sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

  • Informacije o programu ReLOaD2
  • Diskusija o predloženim oblastima predstojećeg Javnog poziva za OCD-e u okviru programa ReLOaD2 za 2021. godinu
  • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima


Predložene prioritetne oblasti i teme za Javni poziv su:

1.    Kultura
1.1.    Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti
1.2.    Očuvanje tradicije i kulturne baštine

2.    Sport
2.1.    Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva, promocija i unapređenje sporta (afirmacija sporta te povećanje broja korisnika sportsko-rekreativnih aktivnosti)
2.2.    Projekti koji se odnose na rekreativne programe namijenjene boračkoj populaciji

3.    Podrška mladima
3.1.    Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih
3.2.    Projekti koji imaju za cilj poticanje omladinskog aktivizma
3.3.    Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih
3.4.    Projekti za mlade koji imaju za cilj promoviranje lokalne zajednice kroz edukativne i kulturne sadržaje

4.    Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju
4.1.    Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju
4.2.    Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda
4.3.    Unapređenje kapaciteta i osposobljavanje osoba sa invaliditetom

5.    Zaštita okoliša
5.1.    Unapređenje svijesti o zaštiti okoliša, očuvanju rijeke Une i njenih obala
5.2.    Jačanje javne svijesti o značaju selektiranja otpada
6.    Dobrobit životinja
6.1.    Unapređenje svijesti o odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca
6.2.    Projekti koji imaju za cilj dobrobit životinja na području grada Bihaća u svrhu suzbijanja problema napuštenih pasa