Grad Bihać

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU


Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja Bihaća da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u prostorijama Startup studija, u ponedjeljak 27.2.2023. godine sa početkom u 14:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

-        Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Grad Bihać u ReLOaD2 projektu za 2023. godinu

-        Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:

1.           KULTURA

1.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

1.2. Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;

2.           SPORT

2.1. Projekti koji poboljšavaju kvalitet i dostupnost sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;

2.2. Popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta na inovativan način i inovativni sportski sadržaji za djecu i mlade;

3. Sportski projekti za djecu i osobe iz socijalno isključenih kategorija;

3.           SOCIJALNA POLITIKA

3.1. Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju (fizičkom, psihičkom, virtuelnom/cyber), traumi i njihovim posljedicama na stanovništvo sa ciljem kreiranja adekvatne podrške i prevencije;

3.2. Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga za socijalno isključene kategorije;

3.3. Unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi i/ili ugroženih kategorija stanovništva;

3.4. Jačanje socijalne inkluzije i pristupa zasnovanih na  potrebama korisnika;

3.5. Projekti koji doprinose unapređenju i promoviranju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova;

4.           PODRŠKA ZA DJECU I ODRASLE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

4.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.2. Inovativne edukativne radionice i metode rada za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.3. Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života i podršci osobama sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom i njihovim porodicama;

5.           PODRŠKA MLADIMA

5.1. Podrška projektima koji potiču omladinski volonterizam, aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih;

5.2. Osiguranje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih;

5.3. Projekti koji podstiču istraživanje, razvoj i inovacije kod mladih;

6.           ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

6.1. Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoliša;

6.2. Projekti koji imaju za cilj dobrobit životinja i suzbijanje problema napuštenih životinja;

7.           NEFORMALNO OBRAZOVANJE

7.1. Podrška projektima koji podstiču razvoj inovativnih i edukativnih sadržaja za djecu i mlade;

7.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva na tržištu rada;

7.3. Projekti koji sprječavaju i preveniraju različite oblike diskriminacije u društvu.