Grad Bihać

Poziv nevladinim udruženjima, volonterima i građanima za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama u gradu Bihaću

Poziv nevladinim udruženjima, volonterima i građanima za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama u gradu Bihaću

Poziv nevladinim udruženjima, volonterima i građanima za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama u gradu Bihaću

 

Shodno članu 22. stav (5) Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br.: 02/22 i 04/22),

pozivamo vas da najkasnije do 20.09.2023. godine dostavite vaš prijedlog lokacija na javnim površinama na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa u gradu Bihaću.