Grad Bihać

Poziv nevladinim udruženjima i volonterima

Poziv nevladinim udruženjima i volonterima

Poziv nevladinim udruženjima i volonterima za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama u gradu Bihaću


Shodno članu 22. stav (5) Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br.: 02/22 i 04/22), pozivamo vas da najkasnije do 10.06.2022. godine dostavite vaš prijedlog lokacija na javnim površinama na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa u gradu Bihaću.