Grad Bihać

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću


Grad Bihać poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području Bihaća, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 17. aprila do 15. maja 2023. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani. 

Ovaj poziv je otvoren od 08. do 15. maja 2023. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: alisa.mahmutagic@bihac.org. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. O tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja grada Bihaća.


Poziv u prilogu: 


Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću