Grad Bihać

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću

Grad Bihać poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području Grada Bihaća da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Grada Bihaća.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 1. februara i traje do 28. februara 2023. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili saradnici / partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 28. februara 2023. godine do 3. marta 2023. godine do 12h, a zainteresovane osobe se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: majda.sehic@bihac.org. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu martu 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja Grada Bihaća.

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).