Grad Bihać

Poziv biračima da izvrše uvid u Privremeni izvod Centralnog biračkog spiska

Poziv biračima da izvrše uvid u Privremeni izvod Centralnog biračkog spiska


Pozivaju se svi redovni birači sa područja grada Bihaća i svi birači u statusu raseljenih lica da izvrše uvid i provjeru ličnih podataka u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a prema Planu izlaganja koji je sačinila Gradska izborna komisija.

PERIOD I MJESTO IZLAGANJA

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska će biti izložen javnosti na uvid u prostorijama mjesnih zajednica u periodu :

od 04.06.2022. godine do 04.07.2022. godine

CILJ IZLAGANJA

Zbog sadržine Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska, njegovo izlaganje javnosti na uvid značajno je kako bi:

-        svi redovni birači imali pristup podacima koji su sadržani u izvodu i mogli provjeriti njihovu tačnost, odnosno kod  ORGANA NADLEŽNOG ZA VOĐENJE ličnih podataka, blagovremeno zatražiti ispravku onih podartaka za koje su utvrdili da nisu tačni (ime, prezime, adresa, datum rođenja, JMBG, ...);

-        birači koji imaju status raseljenog lica mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka KOD NADLEŽNOG ORGANA i opredijeliti se za biračku opciju (općina/grad, odnosno mjesto glasanja i način glasanja- lično ili u odsustvu).

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazi se u Centru za birački spisak u zgradi grada Bihaća.

Ukoliko iskoristite svoje pravo i provjerite svoje podatke u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska i uvjerite se da su potpuni i tačni, vaše glasanje na Općim izborima 02.10.2022. godine, neće biti dovedeno u pitanje.

Radi navedenog iskoristite priliku i odazovite se na ovaj POZIV.

 Predsjednik Gradske izborne komisije

  Šemsudin Muslić, dipl.pravnik