Grad Bihać

Potpisan ugovor o nabavci usluga izrade aeronautičke studije aerodroma Bihać sa grupom ''Euroing'' d.o.o. Bihać i ''TECNO ENGINEERING 2C''

Potpisan ugovor o nabavci usluga izrade aeronautičke studije aerodroma Bihać sa grupom ''Euroing'' d.o.o. Bihać i ''TECNO ENGINEERING 2C''

Anel Hadžić, direktor JP ''AERODROM BIHAĆ'' d.o.o. Bihać potpisao je ugovor o nabavci usluga izrade aeronautičke studije aerodroma Bihać sa pratećim sadržajem sa grupom ''Euroing'' d.o.o. Bihać (BiH) i ''TECNO ENGINEERING 2C'' s.r.l. Rim (Italija)

Aeronautička studija aerodroma Bihać sa pratećim sadržajem je jedan od najvažnijih segmenata u procesu realizacije izgradnje međunarodnog aerodroma Bihać u smislu definiranja tehničkih pogodnosti za zahtjevananu vrstu aviooperacija, odnosno zahtjevane procedure za preferirane tipove aviona koji će moći koristiti usluge aerodroma Bihać u zračnom saobraćaju.

Rok završetka ugovorenih usluga je 120 dana od dana zaključenja ugovora, a sredstva za ugovorene usluge su obezbjeđena od Vlade Federacije BiH.