Grad Bihać

Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u gradu Bihaću

Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u gradu Bihaću


Predstavnici gradske uprave grada Bihaća potpisali su danas Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u gradu Bihaću koji je u našem kantonu izrađen kao dio projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH“.

 Prvenstveno je potpisan Protokol koji će se implementirati  na području kanton a osigurati će još bolju intersektoralnu suradnju i komunikaciju između općinskih, gradskih i kantonalnih nivoa vlasti. Nakon toga upriličen je i potpis Protokola koji za cilj ima poboljšanje koordinacije gradske uprave, odgojno-obrazovnih, socijalni i zdravstvenih ustanova na području grada Bihaća.

Ovo je sedamnaesti Protokol koji je potpisan na teritoriji Bosne i Hercegovine a planirano je i osposobljavanje mobilnog tima za monitornig stanja na terenu a sve zbog povećanja nivoa zaštite mladih osoba.

 Na izradi pomenutog Protokola u proteklih nekoliko mjeseci intenzivno su radili članovi Koordinacionog tijela za borbu protiv trgovine ljudima Unsko-sanskog kantona, predstavnika grada Bihaća, lokalnog Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Policijske stanice te nekolicine odgojno-obrazovnih institucija u našem gradu. Potpisivanjem ovog dokumenta trebalo bi se doprinijeti implementaciji Akcionog plana USK za provođenje “Strategije suprostavljanja trgovini ljudima 2020-2023“, strateške mjere koja je definisana Strateškim programom i “Unaprijeđenjem prevencije trgovine među djecom“.

 Ovaj projekat se implementira od strane World Wision-a BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i Romskim informativnim centrom Kali Sara, uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a.