Grad Bihać

Posjeta predstavnika Generalnog Direktorata za Civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć Europske unije

Posjeta predstavnika Generalnog Direktorata za Civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć Europske unije

U Gradskoj upravi grada Bihaća održan je sastanak između predstavnika Generalnog Direktorata za Civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć, Europske unije i predstavnika Gradske uprave. Predstavnici ovog odjela EU-a upoznati su sa cjelokupnom situacijom vezanom za migrantsku krizu, te stanjem u kampovima na području grada Bihaća.