Grad Bihać

Posjeta predstavnika BKZ „Preporod“ gradskoj upravi grada Bihaća

Posjeta predstavnika BKZ „Preporod“ gradskoj upravi grada Bihaća

Predstavnici bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ sa svojimčlanovima podružnice Bihać sastali su se danas sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem. Na sastanku Sanjin Kodrić , predsjednik BKZ „Preporod“ upoznao je ukratko gradonačelnika o historijatu ove kulturne zajednice.

Primarni ciljevi Preporoda jesu obrazovanje i razvoj nacionalne svijest u Bošnjaka a njihov glavni spektar djelovanja odnosi se na tri sfere: kuluturna baština, savremene kulturne prakse i nauka sa posebnim prefiksom na humanističke i društvene nauke. Razgovaralo se i o mogućnosti nalaženja adekvatnog prostora za podružnicu u našem gradu. Također, u razmatranje su uzeti i prijedlozi osnivanja muzeja junaštva u čast hrabrim historijskim ličnostima s ovog područja.

Gradonačelnik Fazlić pružio je punu podršku u svim idejama koje su dana iznešene na sastanku a i sam je rekao da će gradskom vijeću uputiti na razmatranje Prijedlog odluke o proglašenju Preporoda društvom od posebnog značaja zajedno sa društvima s kojima Preporod ima potpisan sporazum o suradnji a to su SPKD „Prosvjeta“, HKD„Napredak“ te jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“.

„Sastanci kao što je ovaj danas, podsjeti nas da je kultura temelj opstanka jednog naroda, kako Bošnjaka u našoj državi tako i Srba i Hrvata.Mi ćemo u našem gradu zajedno sa ljudima koji vode podružnicu Preporoda u Bihaću učiniti sve da se stvore uslovi za funkcionisanje ove kulturne zajednice da bi oni imali dobre uslove za rad ali naravno isto se odnosi i na temeljne hrvatske i srpske te ostale organizacije koje jedino na takav način razvijanja kulture pojedinačno a onda i zajednički mogu očuvati Bosnu i Hercegovinu.“ kazao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.