Grad Bihać

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

PONOVNI JAVNI OGLAS  ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 36. i člana 60. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 14/17, 5/20 i 3/23) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać  („Službeni glasnik Grada  Bihać“, broj 5/20), Gradonačelnik Bihaća,

objavljuje da se

PONIŠTAVA

          Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 30.11.2023. godine i “Službenim novinama Federacije BiH” broj: 93/23 od 01.12.2023. godine i  raspisuje

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

 

I UPRAVNI ODBOR

-     predsjednik iz reda predstavnika Osnivača................................ 1

  -     član iz reda predstavnika Osnivača.............................................1

  -     član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“Bihać................1

 

II NADZORNI ODBOR           

  -     predsjednik  iz reda predstavnika Osnivač................................. 1

  -     član iz reda predstavnika Osnivača.............................................1

  -     član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“ Bihać...............1

 

Integralni tekst Ponovnog Javnog oglasa može se preuzeti na web stranici Grada Bihaća- www.bihac.org.

Ponovni  Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .

         Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog oglasa.


Kompletan Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku: PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ