Grad Bihać

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 29. Statuta Javnog preduzeća „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 14/15 i 15/22), Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje da se:

 

      PONIŠTAVA

 

            Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 52/2023 od 12.07.2023.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 10.07.2023.godine, te raspisuje


      PONOVNI  JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u

JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać 


I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ......................................................................………………....1 (jedan)

 

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.


Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti na slijedećem linku:

Ponovni Javni konkurs JP Aerodrom Bihać-predsjednik Nadzorni odbor 16.08.2023