Grad Bihać

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Veterinarska stanica d.o.o. Bihać

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Veterinarska stanica d.o.o. Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać ("Službeni glasnik Općine Bihać" br. 15/11 i 4/14 i "Službeni glasnik Grada Bihaća" br. 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se:


PONIŠTAVA
Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 46/2022 od 10.06.2022. godine i dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.06.2022. godine, te raspisuje


PONOVNI  JAVNI  KONKURS
za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora
u Javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać


I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ..........................................................................1 (jedan)


Javni konkurs će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje".

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje

.