Grad Bihać

Ponavljanje izbora za predsjednika i članove savjeta mjesne zajednice Mali Lug

Ponavljanje izbora za predsjednika i članove savjeta mjesne zajednice Mali Lug

Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama Grada Bihaća obavještava građane mjesne zajednice Mali Lug da će se dana 18. juna 2022. godine u vremenskom periodu od 9:00-17:00 sati u prostorijama sportskog društva Mali Lug (Ulica Čavkićka br. 12) održati ponovljeni izbori za predsjednika i članove Savjeta MZ Mali Lug.

Mještani MZ Mali Lug birati će pet članova Savjeta MZ sa iste kandidatske liste koja je potvrđena za izbore održane 23. aprila 2022. godine.

KANDIDATSKA LISTA MZ MALI LUG
1. Sara (Damir) Kurjaković
2. Elvir (Vehbija) Čavkić
3. Almin (Enver) Keranović
4. Sanela (Suljo) Begić
5. Senad (Sead) Zulić
6. Elvis (Asim) Ljubijankić
7. Šefik (Mustafa) Kličić
8. Edin (Rasim) Prošić
9. Amra (Husnija) Husić
10. Vahid (Džafer) Zulić
11. Džejlan (Husein) Eljazović
12. Aldin (Edhem) Hafizović
13. Fuad (Smail) Šabić
14. Sanel (Suad) Čavkić
15. Dino (Đulaga) Hafizović
16. Adis ( Sejad) Kozlica

Pozivamo građane MZ Mali Lug da iskoriste svoje građansko pravo i izađu na izbore 18. juna 2022. godine