Grad Bihać

Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike

OBAVJEŠTAVA


zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim Prijavnim obrazcem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba).

Prijave se podnose gradskoj upravi Bihać na adresi Bosanska br. 4., prostorije JP "Agencije za razvoj Grada Bihać" d.o.o. Bihać, u vremenu od 07,30 - 15,00 sati svakim radnim danom od ponedjeljka 23.10.2023. godine zaključno s petkom 10.11.2023. godine.


Potrebni dokumenti :


Energetska-pomoc-Prijavni-obrazac

Energetska-pomoc-Tekst-Javnog-poziva

Kućna lista -Izjava o zajedničkom kućanstvu