Grad Bihać

Počela Ljetna škola maternjega jezika i kulture za mlade iz dijaspore pod nazivom „Govorimo naš!"

Počela Ljetna škola maternjega jezika i kulture za mlade iz dijaspore pod nazivom  „Govorimo naš!

Danas je u gradu Bihaću počela Ljetna škola maternjega jezika i kulture za mlade iz dijaspore pod nazivom „Govorimo naš!“.

Polaznici prvog termina Škole će učestvovati u interaktivnim predavanjima i aktivnostima od 26. do 30. jula, dok će druga grupa polaznika Ljetnu školu pohađati od 9. do 13. augusta ove godine. Svrha ovog projekta jeste promicanje i afirmiranje jezika i kulture Bosne i Hercegovine za mlade ljude iz dijaspore u dobi od 11 do 18 godina. Kroz nastavu polaznici će u narednim danima na zanimljiv i zabavan način, pored učenja jezika, pobliže upoznati kulturu, tradiciju i historiju Bosne i Hercegovine te prirodne ljepote i turističke potencijale grada Bihaća.

Prva grupa polaznika već je danas obišla kulturno-historijske spomenike grada Bihaća, gdje su kroz predavanja profesora historije saznali sve bitne činjenice i događaje o najprepozanatljivijim histrorijskim obilježjima grada.

Podsjetimo, u okviru Ljetne škole ”Govorimo naš’!’ bit će izvedeno pedeset školskih sati različitih nastavnih i edukativnih aktivnosti. Trideset sati predviđeno je za edukaciju kroz jezičke i govorne vježbe prilagođene prethodno utvrđenom poznavanju maternjega jezika, odnosno njegove gramatike, pravopisa, pravogovora te pismene i usmene kulture izražavanja, a dvadeset školskih sati predviđeno je za učenje kroz različite edukativno-kulturološke aktivnosti.

Ovaj projekat Grad Bihać realizira u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a finansiran je iz sredstava obezbjeđenim putem Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Napomena, prijave za drugi termin Škole su još uvijek otvorene..

Obrazac za registraciju: https://bihac.org/obrazac-ljetna-skola