Grad Bihać

Plan zbrinjavanja pasa lutalica u Bihaću

Plan zbrinjavanja pasa lutalica u Bihaću

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša pripremila je na uvid Plan zbrinjavanja pasa lutalica u Bihaću.


Plan je dostupan u PDF prilogu.


Plan zbrinjavanja pasa lutalica u Gradu Bihaću

Odluka o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa

Pravilnik o sufinansiranju pravnih lica, koja su registrirana za zaštitu i dobrobit životinja

Uputstvo o vođenju registra skloništa životinja