Grad Bihać

Održana sjednica GV Bihać: Grad će subvencijama pomoći mladim bračnim parovima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

Održana sjednica GV Bihać: Grad će subvencijama pomoći mladim bračnim parovima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

 

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu. Prema riječima Damira Smajića,  pomoćnika gradonačelnika za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove, Odluka donosi nekoliko novina, među kojima je i ona koja dokazuje opredjeljenje Grada da  potiče legalnu stambenu gradnju za mlade parove a time jača porodicu kao stub društva.

 

„Usvajanjem ove Odluke,  osigurano je subvencioniranje  odnosno refundiranje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu mladim bračnim parovima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje“, navodi se u obrazloženju.

 

Data je saglasnost na prijedlog strategije prema mladima Grada Bihaća za period od ove do 2028. godine čije usvajanje proizilazi iz Zakona o mladima Federacije BiH. Naime, Zakonom je propisano da svi nivoi vlasti imaju obavezu usvojiti i provoditi strategiju s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za njihovu realizaciju.

 

Opredijeljen za poboljšanje položaja mladih, Grad Bihać je u suradnji sa Institutom za mlade KULT izradio strategiju koja je usklađena s drugim relevantnim strateškim dokumentima, u prvom redu sa Strategijom razvoja USK za period od 2021. do 2027. Godine.  Gradsko vijeće je, početkom juna ove godine,  dalo saglasnost na Nacrt nakon čega su održane javne rasprave.

 

Prema riječima Alise Mahmutagić, šefice Službe za društvene djelatnosti i mlade, donošenje ove strategije izazvat će očekivane finansijske efekte u smislu potrebe planiranja budžetskih sredstava za provođenje aktivnosti predviđenih strategijom. Dio sredstava već je planiran u budžetu Grada.

 

Na sjednici su usvojeni izvještaji o radu, finansijski izvještaji te planovi rada nekolicine gradskih ustanova i preduzeća.