Grad Bihać

Održana obuka na temu „Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave“

Održana obuka na temu „Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave“

Danas se u prostorijama Gradske vijećnice održala obuka na temu „Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave“ i namjenjena je za (općinske/gradske) vijećnike partnerskih jedinica lokalne samouprave na projektu ReLOaD2, članovima nadležnih radnih tijela, uposlenicima referentnih službi te članovima komisija za ocjenu projekata i monitoring provedbe projketnih aktivnosti.

Ciljevi ovog seminara jesu prepoznavanje uloge organizacija civilnog društva (OCD) i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoj, kako prepoznati prednosti transparentnog finansiranja OCD iz gradskog budžeta te prepoznavanje uloge općinskih/gradskih vijeća i vlastitu ulogu u planiranju i dodjeli sredstava OCD.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) predstavlja inicijativu Evropske unije koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) čiji je cilj jačanje partnerstva lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela finansiranja projekata civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave a u skladu s njihovim potrebama.

Ova obuka je usmjerena ka poticanju većeg građanskog učešća u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. U okviru ovog projekta obuku realizira Svez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.