Grad Bihać

Održana 56. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Održana 56. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Danas je sa početkom u 10.00 sati u gradskoj vijećnici grada Bihaća održana 56. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća. Članovi štaba, između ostalog, usvojili su: Zapisnik sa 55. sjednice Štaba civilne zaštite Grada Bihaća,  Informaciju o stanju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća sa osvrtom na provođenje asanacije lokaliteta nelegalnog boravka migranata i drugih lica po naredbama Štaba civilne zaštite Grada Bihaća, Odluku o utrošku sredstava posebne naknade iz Plana korištenja za 2021. godinu te ostala pitanja.