Grad Bihać

Održana 55. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Održana 55. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Danas je u gradskoj vijećnici grada Bihaća održana 55. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća. Članovi štaba, između ostalog, usvojili su Zapisnik sa 54. sjednice Štaba civilne zaštite Grada Bihaća, Naredbu Štaba o asanaciji prostora gdje su ilegalno boravili migranti, radi spriječavanja širenja zaraznih bolesti na tim prostorima. Donijeta je i naredba o daljnjem angažmanu službi zaštite i spašavanja u cilju spriječavanja širenja zaraznih bolesti i sa drugih lokacija na kojima i dalje ilegalno borave migranti. Usvojena je odluka o utrošku sredstava posebne naknade iz Plana korištenja za 2021. godinu po naredbama Štaba, za asanaciju lokaliteta nelegalnog boravka migranata i spriječavanja zaraznih bolesti, te je van snage stavljena Odluka štaba civilne zaštite Grada o nabavci cisterne za pitku vodu Službi za vodosnabdjevanje u JP „Vodovod“ Bihać, i donesena je Odluka o Utrošku sredstava posebne naknade zaštite i spašavanja za nabavku sredstava, za ovu Službu.