Grad Bihać

Održana 53. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Održana 53. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća

Danas je održana 53. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća na kojoj su donešene naredbe o aktiviranju Službi zaštite i spašavanja pri javnim preduzećima Komrad, Vodovod i Veterinarska stanica na vršenju čišćenja i dezinfekcije objekata i prostora u kojima nelegalno borave migranti.

Štab Civilne zaštite ocijenio je nedopustivim i neodgovrnim nepoduzimanje radnji od strane vlasnika objekata u cilju zaštite vlastite imovine od ilegalnog boravka lica koja uzrokuju alarmantno stanje sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, prije svega objekata negdovršenog Doma penzonera te bivšeg Krajinametala i Bimesa.

S tim u vezi, od nadležnih sigurnosnih organa zatraženo je pražnjenje navedenih objekata od lica, kako bi Službe CZ mogle pristupiti čišćenju, dezinfekciji i deratizaciji. Putem nadležnih organa i vlasnika objekata zahtijeva se i zaštita istih od ponovnog uzurpiranja od strane migranata.