Grad Bihać

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća

Danas je u Gradskoj vijećnici održana šesnaesta sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća. Dnevnim redom vijećnici su usvojili slijedeće tačke:

1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-30.06.2021. godine

b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01. – 30.06.2021. godine

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje priključnog KB 10(20)kV, voda za TS 10(20)/0,4 kV “Kamenica 8“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje priključnog kablovskog voda KB 10(20)Kv (Dionica 1) TS 110 Kv „Bihać 2“ –TS „Križ 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovskog i zračnog srednjenaponskog voda TS 10(20)kV „Dubrave 2“ te transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 „Dubrave 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije izvedenih radova na izgradnji dijela kablovskog dalekovoda 10(20) kV TS 110/20/10 kV „Bihać 2“ – TS 10(20)/0,4 kV „RP Kamenica“ ( dionica od TS Bihać

2-postojeći ŽR stub) Grad Bihać, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije postavljenog kablovskog 10(20) kV dalekovoda za TS 10(20)/0,4 kV „Lohovo 4“ i postavljene STS-B 10(20)/0,4 kV „Lohovo 4“ Grad Bihać, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje saobraćajnice sa pratećim sadržajima – cestovna poveznica magistralne ceste M5 –poslovna zona Ripač u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Remziji Suljić, advokatu iz Bihaća

Vijećnici su upoznati s informacijom o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema Grada Bihaća za II kvartal 2021. godine