Grad Bihać

Održan prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Grada Bihaća

Održan prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Grada Bihaća

U okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (Reload2)", koji finansira Evropska Unija, a implementira UNDP, u prostorijama Gradske uprave Bihać, održan je prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Grada Bihaća.

Cilj navedenog Foruma je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom, a što će dodatno utjecati na unapređenje položaja različitih društvenih grupa.

Forum okuplja donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta lokalne zajednice.

Na prvom sastanku Foruma, identifikovane su ključne teme, odnosno prioriteti za rješavanje, a posebno se govorilo o problemima i potrebama mladih, djece bez roditeljskog staranja, te marginaliziranih grupa stanovništva.

U narednom periodu organizovat će se i Dijalog za mlade, odnosno susret sa mladima sa područja grada Bihaća na kojem će se definisati problemi ali i načini za rješavanje problema mladih u zajednici.

Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno poduzeti prije slijedećeg

sastanka članova Forma. Ispred UNDP-a, kao realizatora projekta na Forumu su prisustvovali Aida Dolić i Mersiha Ćurčić.