Grad Bihać

Odluka o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni

Odluka o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Bihać održanoj dana 31.03.2021. godine donešena je Odluka o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Bihaća“ broj: 6/21, a čija primjena počinje 01.01.2022. godine.

 

Navedenom Odlukom su propisani uslovi i način korištenja plovila na rijeci Uni, vrste i broj plovila koja se mogu koristiti, visina takse za korištenje plovila, nadzor nad provođenjem Odluke, te kaznene odredbe za nepoštivanje odredaba Odluke.

 

Obzirom da su Odlukom propisani uslovi i dokumentacija koju je neophodno priložiti uz zahtjev za postavljanje plutajućih objekata, te da se ista mora pribaviti od različitih institucija, pozivamo sva fizička i pravna lica koja su vlasnici registrovanih plovila i koja obavljaju registrovanu ugostiteljsku djelatnost da regulišu sve zakonom propisane obaveze iz navedene Odluke.

 

Za sve informacije oko same provedbe Odluke možete se obratiti Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.


Odluka o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni