Grad Bihać

Odluka o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te napuštenih i izgubljenih pasa

 Odluka o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te napuštenih i izgubljenih pasa

Grad Bihać je u martu ove godine donio Odluku o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te napuštenih i izgubljenih pasa.