Grad Bihać

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Stručnog savjetnika za imovinsko-pravne poslove

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Stručnog savjetnika za imovinsko-pravne poslove

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Stručnog savjetnika za imovinsko-pravne poslove, da će se polaganje pismenog ispita održati u Gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, dana 23.01.2024. godine u 10:00 h.


Kompletnu obavijest možete preuzeti na slijedećem linku:


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU PISMENOG ISPITA