Grad Bihać

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Saobraćajni inspektor

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Saobraćajni inspektor

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita za poziciju: Saobraćajni inspektor da će se polaganje pismenog ispita održati u Gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, dana 23.01.2024. godine u 12:00 h.


Kompletnu obavijest možete preuzeti na slijedećem linku:


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU PISMENOG ISPITA