Grad Bihać

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu u okviru konkursne procedure za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 


1. Viši referent za personalne poslove i penzijsko-invalidsko osiguranje u Službi za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove, da će se intervju održati u gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, u četvrtak, 16.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 sati.


2. Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Centru za pružanje usluga građanima, da će se intervju  održati u gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, u četvrtak, 16.05.2024. godine, sa početkom u 10:30 sati


Kompletno obavještenje i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za intervju možete preuzeti ovdje