Grad Bihać

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu u okviru konkursne procedure za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu u okviru konkursne procedure za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti intervjuu u okviru konkursne procedure za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

  • Referent za vatrogastvo-vatrogasac, da će se intervju  održati u gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, u utorak 25.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 sati.
  • Viši referent za vatrogastvo-vatrogasac i održavanje vatrogasnih vozila i opreme da će se intervju  održati u gradskoj upravi Grada Bihaća, ulica Bosanska br. 4, u utorak 25.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 sati


Kompletna obavještenja sa potrebnim informacijama možete preuzeti na slijedećim linkovima:


Obavještenje kandidatima za propise - Referent za vatrogastvo-vatrogasac

Obavještenje kandidatima za propise -Viši referent za vatrogastvo-vatrogasac  i održavanje vatrogasnih vozila i opreme