Grad Bihać

Obavještavamo vas da će se javni uvid u Prednacrt Regulacionog Plana "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita"

Obavještavamo vas da će se javni uvid u Prednacrt Regulacionog Plana

Cijenjeni građani,


Obavještavamo vas da će se javni uvid u Prednacrt Regulacionog Plana "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita" održati u periodu od 1.7.2024. do 15.7.2024. godine, od 8.00 do 12.00 sati, u prostorijama Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za urbanističko planiranje i građenje (III sprat zgrade Gradske uprave, broj kancelarije 322), dok će se javna rasprava održati po završetku javnog uvida, dana 18.7.2024. u 11.00 sati u Salonu za vjenčanja u zgradi Gradske uprave.


Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju doprinos.