Grad Bihać

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Bihaća

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Bihaća

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Bihaća koji planiraju aplicirati na federalne, kantonalne i gradske novčane poticaje u poljoprivrdnoj proizvodnji  da su u obavezi izvršiti ažuriranje podataka za 2024. godinu u registru poljoprivrednih proizvođača.

Rok za ažuriranje podataka je do 31. 03. 2024. godine.