Grad Bihać

Obavijest za udruženja koja se bave zaštitom djece

Obavijest za udruženja koja se bave zaštitom djece

     Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku raspodjele sredstava Tekući grant za projekat "Bihać grad djece" sredstva namjenjena udruženjima za rad sa djecom, broj 07/2-11-5943/21 od 29.10. 2021. godine, Grad Bihać obavještava,

 

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

 

 

Obavještavaju se udruženja koja se bave zaštitom djece (djeca bez roditeljskog staranja, oboljele djece, djece pripadnika romske manjine, djece sa posebnim potrebama i sl.), da mogu podnijeti zahtjeve za financijskom podrškom za rad navedenih udruženja.

 

Potrebna dokumentacija:

 

- zahtjev

- rješenje o registraciji

- uvjerenje o poreznoj registraciji

- transakcijski račun

- kratak opis planiranih aktivnosti, specifikaciju troškova, vremenski rok i ostalo što korisnik smatra da je relevantno za realizaciju planirane aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Po ovlaštenju Gradonačelnika

                                                                                  broj: 02/1-30-2411/22 od 10.05.2022. god.

                                                                                                       Omer Kurtović

 

Bihać, 24.05.2022. godine.