Grad Bihać

Obavijest Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Obavijest Službe za  urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

OBAVIJEST

          Grad Bihać, putem Službe za  urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavještava građane grada Bihaća i druge zainteresirane osobe da se vrši parcelacija zemljišta na području katastarske općine Golubić, a za potrebe provođenja postupka eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje Aerodroma u Bihaću, odnosno samo onih nekretnina obuhvaćenih prijedlogom za eksproprijaciju.

 

          Sve zainteresirane osobe koje zaprime bilo kakvo pismeno od strane ove Službe, a vezano je za parcelaciju predmetnog zemljišta, mogu doći svakog utorka i četvrtka u periodu od 08:00 do 12:00 sati u prostorije ove Službe (Gradska uprava Grada Bihaća, III sprat, soba 313/314, Ulica Bosanska br. 4) radi dodatnog pojašnjenja, a svi vlasnici/faktički vlasnici nekretnina koje budu predmet eksproprijacije će učestvovati u postupku eksproprijacije i imati pravo na obeštećenje putem pravične naknade za eksproprisane nekretnine.

          Kontakt telefon+387 37 229-660.

 

Pomoćnik gradonačelnika za urbanističko planiranje,

građenje, imovinsko-pravne i  geodetske poslove 

mr. Damir Smajić, dipl.pravnik