Grad Bihać

Obavijest Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Obavijest Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                          

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Služba za urbanističko planiranje,

građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Broj: 03/2-27-3209/21

Bihać, 25.01.2022. godinePREDMET:  Obavijest


Obavještavaju se vlasnici odnosno posjednici, da je JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo putem Službe urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove podnijelo Gradskom vijeću Bihać, prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu rekonstrukcije ceste M14_001, raskrsnice ceste M14 sa lokalnom cestom za naselje Brekovica sa izgradnjom mosta preko rijeke Une odnosno potpunu eksproprijaciju dijelova nekretnina po novom premjeru označenih kao: k.č.br. 1173, k.č.br. 1171/1, k.č.br. 1170/3, k.č.br. 1169/3, k.č.br. 1167/2, k.č.br. 1167/1, k.č.br. 1165, k.č.br. 1164/1, k.č.br. 1163, k.č.br. 1162,  k.č.br. 1160,  k.č.br. 1158/4, k.č.br.1158/3, k.č.br. 1158/5, k.č.br. 1155, k.č.br. 1153, k.č.br. 1150, k.č.br. 1147, k.č.br.1145, k.č.br.1143/1, k.č.br. 1141/1, k.č.br. 1138/3, k.č.br. 1137, k.č.br. 1134/2, k.č.br. 1133, k.č.br. 1131/1, k.č.br. 1131/2, k.č.br. 1131/3, k.č.br. 1131/4, k.č.br. 1131/5, k.č.br. 1131/6, k.č.br. 1130/3, k.č.br. 1126, k.č br. 1127, k.č.br. 1128, k.č.br. 1124, k.č.br. 1125, k.č br. 1122, k.č.br. 1121, k.č.br. 1120,  k.č.br. 1118,  k.č.br. 378/1, k.č.br. 1238/1 i  k.č.br. 1238/2, za što je ishodovana urbanistička saglasnost Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 11-23-801-UP-1/19 od 05.12.2019. godine i broj: 11-19-172-UP-1/21 od 02.02.2021. godine.

Uvid u Prijedlog sa dostavljenom urbanističkom saglasnosti, situacijom terena i geodetskim elaboratoma, zainetresirana lica mogu izvršiti radnim danom u prostorijama Službe urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća ( kancelarija broj 317) u periodu od 07:00-15:00 sati, najskasnije petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Grada Bihaća odnosno Oglasnoj tabli ovog Organa.