Grad Bihać

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

Na osnovu člana 158. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, 03/16 i 15/20), Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća obavještava građane grada Bihaća, a posebno investitore bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području grada Bihaća da:

  • je temeljem člana 126. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina do 31.12.2021. godine;
  • Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća priprema Program uklanjanja bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području grada Bihaća, kojim će se utvrditi dinamika i rokovi uklanjanja bespravno izgrađenih građevina i zahvata koji će tokom tekuće godine biti dostavljen Gradskom vijeću Grada Bihaća na razmatranje i usvajanje, a u predstojećem periodu bit će pojačan inspekcijski nadzor urbanističko-građevinske inspekcije u cilju suzbijanja bespravne gradnje.    

 Zbog navedenog, Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća poziva investitore da se suzdrže od bespravne gradnje, odnosno da ne otpočinju radove na izgradnji, rekonstrukciji i izvođenju drugih zahvata u prostoru bez pravosnažnog odobrenja za građenje.

Također, pozivaju se investitori bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području grada Bihaća, da za građevine i zahvate za koje akte o građenju izdaje nadležna služba Grada Bihaća, podnesu zahtjev Službi za urbanističko planiranje i građenje Grada Bihaća za izdavanje naknadnih akata o građenju, ukoliko isto već nisu učinili, a sve u cilju legalizacije bespravno izgrađenih građevina i zahvata.


POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

mr. Damir Smajić, dipl. pravnik