Grad Bihać

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

„Obavještavamo političke subjekte i nezavisne kandidate za predstojeće prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Bihaća da je postavljanje promotivnih materijala, plakata, objava i sličnih obavijesti u svrhu provođenja kampanje za izbore vrše isključivo na  lokacijama i objektima predviđenim za tu namjenu: oglasnim pločama, oglasnim stubovima, oglasnim konstrukcijama i oglasnim ormarićima. 

            Zabranjeno je plakatiranje i postavljanje transparenata, plakata, obavijesti na drveću, parkovskom zelenilu, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima, saobraćajnim objektima i objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen obilježjima i sličnim objektima, kao i na svim drugim mjestima koja nisu predviđena za plakatiranje.

Promotivni materijali postavljeni na lokacije izvan dozvoljenih mjesta, shodno odredbama člana 26. Odluke o komunalnom redu – prečišćeni tekst („ Sl. glasnik Grada Bihaća,“ broj 6/22), biti će odmah uklonjeni, a protiv prekršioca poduzete zakonom predviđene mjere.“