Grad Bihać

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI  POZIV

za prijavu projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica za 2022. godinu,

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava produžava se za 10 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 17.06.2022. godine (petak) do kraja radnog dana.