Grad Bihać

Obavijest o produženju roka za podnošenje prijava za stipendije

Obavijest o produženju roka za podnošenje prijava za stipendije

                                                                O B A V I J E S T

 

           Rok za podnošenje prijava vezano za Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022 godini, objavljen dana 01.11.2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i web stranici Grada Bihaća, produžava se do 24.11.2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 Služba za opću upravu i društvene djelatnosti                                             Gradonačelnik

  Bihać 09.11.2021.godine                                                                                 Šuhret Fazlić