Grad Bihać

Obavijest o prezentaciji “Glavnog projekta zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u užem urbanom području grada Bihaća”

Obavijest o prezentaciji “Glavnog projekta zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u užem urbanom području grada Bihaća”


OBAVIJEST

 O PREZENTACIJI

 

 “Glavnog projekta zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u užem urbanom području grada Bihaća”

  

Cijenjeni građani,

         Obaviještavamo vas da će se Javna prezentacija „Glavnog projekta zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u urbanom području grada Bihaća“ u cilju odabira najoptimalnije varijante održati u prostorijama Vijećnice Gradske uprave dana 08.09.2022. godine sa početkom u 12:00 sati.

          Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju svoj doprinos.


Br.03-1-19-1-1623/22

U Bihaću 07.09.2022. godine

 

Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić