Grad Bihać

Obavijest JP Vodovod o realizaciji plana pražnjenja septičkih jama

Obavijest JP Vodovod o realizaciji plana pražnjenja septičkih jama

Obavještavamo vas da JP "Vodovod" d.o.o., u skladu sa Odlukom o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda na području Općine Bihać ("Sl. Glasnik Općine Bihać" broj 7/13) od 15.05.2023. godine započinje sa realizacijom plana i programa za pražnjenje septičkih jama.

Obavijest možete preuzeti na slijedećem linku 

Obavijest o pražnjenju septičkih jama