Grad Bihać

Obavijest o održavanju otvorenog dana povodom objave javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

Obavijest o održavanju otvorenog dana povodom objave javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OTVORENOG DANA POVODOM OBJAVE
JAVNOG POZIVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) koje su aktivne u Gradu Bihaću da prisustvuju Otvorenom danu. Ovaj događaj se organizuje u okviru otvorenog Javnog poziva koji podržava Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).


Otvoreni dan će se održati u sali Gradskog vijeća Bihać (Bosanska 4, Bihać) u četvrtak, 17. feberuara 2022. Godine, sa početkom u 11:00 sati. 


Za sve zainteresovane predstavnike/ce OCD koji nisu u prilici da prisustvuju događaju uživo, Otvoreni dan će biti dostupan i putem ZOOM linka:

https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwsdumurDkuGdCTItXyxsIVNGMGuttzdX0f