Grad Bihać

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu regulacionog plana "Repušine"

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu regulacionog plana

O B A V I J E S T

O JAVNOJ RASPRAVI  O PRIJEDLOGU

REGULACIONOG PLANA „REPUŠINE“

 

 

Cijenjeni građani,

 

pozivamo vas da prisustvujete javnoj raspravi o Prijedlogu Regulacionog plana „Repušine", koja će se održati dana 22.11.2023.godine ( srijeda )  sa početkom u 12.00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.

         Zahvaljujemo svim građanima, koji su na održanom javnom uvidu, svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima dali svoj doprinos u kreiranju Regulacionog plana.