Grad Bihać

Obavijest o isticanju zastave

Obavijest o isticanju zastave


 

 

Obavještenje o obavezi isticanja zastave Bosne i Hercegovine

za vrijeme državnog  praznika

 

Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća u skladu sa odredbama člana 45. stav (2) i stav (3) Odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Bihaća br.12/18,8/21) obavještava vlasnike ili korisnike poslovnih,  stambeno - poslovnih objekata i korisnike javnih površina da su obavezni istaći zastave Bosne i Hercegovine u vrijeme predstojećeg praznika

 

1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

i povodom obilježavanja

 

Dana grada Bihaća, 26.02.2022. godine

 

Zastava se postavlja na držače i jarbole, sa ulične strane objekta uoči datuma koji se obilježava.

Zabranjeno je isticanje protivpropisno izrađenih, nečistih, pocijepanih i dotrajalih zastava.

Za nepoštivanje obaveze isticanja državne zastave u dane praznika predviđena je kazna za prekršaje za pravna lica u iznosu do 900,00 do 3.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 300,00 do  900,00 KM.

Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom kazna za nepoštivanje obaveze isticanja zastave je od 500,00 do 1.500,00 KM.

Komunalna inspekcija i komunalni redari Grada Bihaća će izvršiti kontrolu isticanja zastave u dane praznika i protiv svih onih koji se ne budu pridržavali gore navedene obaveze biće preduzete mjere u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.


Obavijest o isticanju zastave