Grad Bihać

“ Obavijest o isticanju zastave Bosne i Hercegovine za vrijeme Općih izbora

“ Obavijest o isticanju zastave Bosne i Hercegovine za vrijeme Općih izbora

                          “ Obavijest o isticanju zastave Bosne i Hercegovine za vrijeme Općih izbora

 

                Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća obavještava vlasnike ili korisnike poslovnih,  stambeno - poslovnih i drugih objekata, kao i korisnike javnih površina da su dužni u skladu sa odredbama člana 49. Odluke o komunalnom redu - prečišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Bihaća, broj 6/22) izvršiti isticanje zastava BiH, uoči Općih izbora 02.10.2022. godine.

                Zastave se mogu postavljati na držače i jarbole za zastave i na drugi prigodan način, sa ulične strane objekta.  

                Zabranjeno je isticanje protivpropisno izrađenih, nečistih, pocijepanih i dotrajalih zastava.   

                Komunalna inspekcija i komunalni redari Grada Bihaća će vršiti kontrolu isticanja zastava uoči izbora i protiv svih onih koji se ne budu pridržavali gore navedene obaveze biće preduzete mjere u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Podsjećamo da je postupanje suprotno odredbama spomenute Odluke utvrđeno kao prekršaj. Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 3.000,00 KM kazniti će se pravno lice, a u iznosu od 300,00 do 900,00 KM odgovorno lice u pravnom licu. Za prekršaje iz člana 49. Odluke kazniti će se i fizičko lice i lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom sa novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM. “

 

 

                                                                                                                                          Po ovlaštenju gradonačelnika

                                                                                                                           broj 02/1-30-4531/22 od 11.08.2022.godine

                                                                                                                                                            Jasmina Beširević