Grad Bihać

Obavijest biračima sa područja Grada Bihaća

Obavijest biračima sa područja Grada Bihaća

Na osnovu ovlaštenja iz stava 3.člana 2.13. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik  BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a radi pripreme za Opće izbore koji će se održati 02.10.2022.godine, Gradska izborna komisija grada Bihaća je pristupila preispitivanju i usklađivanju biračkih mjesta na području Grada Bihaća na način da nazive svih ulica (sa kućnim brojevima) koje se pridružuju određenom biračkom mjestu uskladi sa promjenama koje su uslijedile donošenjem nove Odluke o nazivima ulica („Sl.glasnik grada Bihaća“ broj: 3/2016), da biračka mjesta „približi“ biračima, da biračka mjesta uskladi sa, eventualnim, povećanjem broja birača, kao i da otkloni nesporazume koji su se proteklih izbora pojavljivali u vezi određivanja biračkih mjesta.

Polazeći od toga da je : „Biračko mjesto posebno uređen prostor gdje birači upisani u Centralni birački spisak iz tačno definisanih i grupisanih ulica sa kućnim brojevima ostvaruju svoje biračko pravo,...“, a zbog navedene namjere preispitivanja i usklađivanja biračkih mjesta, Gradska izborna komisija grada Bihaća, upućuje svim biračima ove izborne jedinice

 

POZIV

 

da postupe u skladu sa odredbom člana 4. stav (2) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 56/08 i 58/15) i kod nadležnog organa izvrše prijavu promjene adrese stanovanja do koje je došlo preseljenjem, ženidbom/udajom ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Osim toga, Gradska izborna komisija grada Bihaća apeluje na birače da učine dodatni napor i kod nadležnog organa prijave promjenu adrese stanovanja do koje je došlo usljed promjene naziva ulice ili kućnog broja.

Ukoliko se odazovete ovom pozivu u velikoj mjeri ćete nam olakšati rad na preispitivanju i usklađivanju biračkih mjesta na području grada Bihaća. Istovremeno, postupajući po ovom pozivu pomoći ćete i samima sebi tako što ćete tačnim imenovanjem ulice koju ste ili koju ćete prijaviti kao adresu prebivališta, direktno uticati na određivanje biračkog mjesta na kome ćete glasati.

S poštovanjem,

    Predsjednik

Gradske izborne komisije

Šemsudin Muslić, dipl.pravnik