Grad Bihać

O B A V I J E S T o produženju roka za podnošenje prijava na Javni poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

 O B A V I J E S T  o produženju roka za podnošenje prijava na   Javni poziva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća


O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje prijava na   Javni poziva za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

 

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači Grada Bihaća da se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća čiji je integralni tekst objavljen na web stranici Grada Bihaća  produžava do 03.10.2022.godine.

Svi ostali elementi navedeni u Javnom pozivu kao i u Obavijesti o izmjeni Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Bihaća od 10.08.2022.godine ostaju nepromijenjeni.  

 

 

 

                                                                                                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                                                                                                                  Šuhret Fazlić