Grad Bihać

Novo radno vrijeme za rad sa strankama i šalter sale Grada Bihaća

Novo radno vrijeme za rad sa strankama i šalter sale Grada Bihaća

U cilju poboljšanja dostupnosti usluga i komunikacije građana sa lokalnom upravom, umjesto dosadašnja dva, rad sa strankama u Gradskom organu uprave je tri dana, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, dok će šaler sala istim danima raditi produženo do 18 sati...