Grad Bihać

Nastavak saradnje gradske uprave grada Bihaća sa FAO uredom u Bosni i Hercegovini

Nastavak saradnje gradske uprave grada Bihaća sa FAO uredom u Bosni i Hercegovini

Gradska uprava Bihaća nastavlja i u 2022. godini odličnu saradnju sa FAO uredom u Bosni i Hercegovini koju je započeo kroz zajednički projekat “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” kojeg uz podršku Švicarske vlade provode UN organizacije u našoj zemlji.

Potvrda nastavka saradnje došla je na radnom sastanku u Bihaću gdje je Vlado Pijunović, koordinator FAO u BiH (Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih Naroda) upoznao bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića i kantonalnog ministra poljoprivrede Sulejmana Kulenovića sa početkom implementacije dva nova projekta u oblasti poljoprivrede u Gradu Bihaću, odnosno Unsko-sanskom kantonu.

Riječ je o projektu izrade Strategije razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona sa posebno izdvojenom Strategijom razvoja poljoprivrede Grada Bihaća koja bi bila urađena od strane eksperata iz oblasti poljoprivrede sa posebnim fondom za grant sredstva podrške oblastima poljoprivredne proizvodnje koja budu detektovana kroz strategiju kao krucijalna za razvoj. Za ovaj projekat biti će izdvojeno 300.000 dolara sredstva FAO.

“Drugi projekat koje ćemo realizirati uz podršku švedske razvojene agencije SIDE odnosti će se na osnaživanje nezaposlenih žena u poljoprivredi sa osiguranim grant sredstvima za pokretanje poslovnih ideja u oblasti poljoprivrede u Gradu Bihaću. Za ovaj projekat koji će se pored Bihaća implementirati u samo još dvije lokalne zajednice u BiH biti će izdvojeno 2 miliona eura” – istakao je Pijunović.

Podršku realizaciji oba projekta dali su gradonačelnik Fazlić i ministar Kulenović, istaknuvši da će kroz izradu strategije konačno odrediti strateški pravci razvoja poljoprivrede u Gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu.